Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Socijalni radnik (m/ž)

OAZA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Prijava do: 13. 04. 2024.
Lokacija rada: Kravarsko

Opis posla

- upravlja radom Službe i daje upute za obavljanje poslova - sudjeluje u radu stručnog vijeća - vrši prijem stranaka i radi davanja informacija vezanih uz smještaj u Dom - upoznaje korisnika s novom sredinom, te mu pruža pomoć pri uključivanju - prati razdoblje adaptacije - vodi brigu o svakom korisniku (prati prikladnost smještaja, pruža pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba materijalnih, socijalnih, kulturnih) - organizira i nadzire stručni rad, surađuje s obitelji korisnika - primjenjuje savjetodavni rad i pruža podršku korisniku i članovima obitelji - primjenjuje različite metode u svrhu usmjeravanja pri rješavanju problema - provodi individualni i grupni rad - izrađuje plan mjesečnih aktivnosti - zajedno s korisnicima priprema i organizira program obilježavanja zajedničkih datuma - sudjeluje u uređenju prostora Doma prilikom obilježavanja blagdana i državnih praznika - brine za redovito izvršavanje zadataka Službe - obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Službe - planira kratkoročne i srednjoročne radne zadatke - prati i nadzire provedbu propisa iz djelokruga Službe te daje tumačenje u svezi njihove primjene - sudjeluje u stručnim pripremama odgovarajućih planova, programa, odluka, zaključaka, smjernica, mišljenja i izvješća - sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu - obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Broj izvršitelja: 1. Uvjeti: - razina obrazovanja: VŠS Što nudimo: - ugovor na određeno; povećan opseg posla - mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom - rad na puno radno vrijeme - nema smještaja - naknada za prijevoz: u cijelosti